TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

 Tietoturva ja salassapito:

Tämä tietosuojaseloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen, joka velvoittaa yrityksen selventämään asiakkaalle, mitä tietoja hänestä kerätään.

KoiranKaa kirjaa muistiin/tallentaa vain asiakastyön kannalta oleelliset tiedot. Näitä tietoja on mm:

 • Asiakkaan ja koiran kutsumanimi
 • Asiakkaan sähköposti ja puhelinnumero
 • Osoitetiedot laskutusta varten
 • Asiakkaan kertoma tilannekuvaus
 • Koulutussuunnitelmat ja koulutuksen seuranta sähköpostiin.
 • Tietoja ei tulosteta eikä siirretä sähköisesti eteenpäin.
 • KoiranKaa käyttää Gmail-sähköpostia, jonka tietosuoja-asioista vastaa Google.
 • Puheluita ei talleneta.
 • Kurssien esitietolomake, hyvinvointikartoitus ja yksityis- ja ongelmakoira-asiakkaan kartoitus tehdään Google driven lomakkeella. Kerätyt tiedot poistetaan asiakkuuden päätyttyä, kuitenkin viimeistään 6 kuukauden kuluttua niiden keräämisestä.
 • Puhelimen muistiin tallennetaan asiakkaan nimi ja puhelinnumero. Lisäksi puhelimessa on joissain tapauksessa asiakkaan ja kouluttajan välinen tekstiviestiliikenne, Whatsapp ja messenger keskustelut.
 • Messenger ja Whatapp- palveluiden tietosuojasta vastaa palveluiden tuottaja.